Noutăţi, ştiri, comunicate

28 iun. 2015

Comunicat alegeri FNFMC

 In perioada 17 – 19 iunie 2015  a avut loc Consiliul National al Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial in cadru caruia a fos aleasa urmatoarea conducere :
Presedinte – Mare Grigore
Secretar General – Istrate Viorel
Primvicepresedinte coordonare activitate interna – Stanciu Liviu Marian
Vicepresedinte organizare – Jucan Dan
Vicepresedinte cu probleme sociale – Chiciudean Gabriel
Vicepresedinte ramura infrastructura – Catila Cristian
Vicepresedinte ramura calatori – Gheorghe Victoras
Vicepresedinte ramura marfa – Epure Marian

13 mar. 2015

În zilele de 11 - 12 martie 2015 , între orele 10 -12, sindicatele feroviare au pichetat Ministerul Finanțelor Publice.

Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial
Federatia Mecanicilor de Locomotiva
Federatia Nationala „Drum de Fier”
Fedratia Nationala a Sindicatelor din Transporturi „ELCATEL”
Federația Sindicatelor Ramurii Vagoane
Federația Automatizări Feroviare
Catre,

Ministerul Finanțelor Publice
Domnului ministru Darius-Bogdan Vâlcov

Numeroasele probleme, de competența Ministerului Finanțelor Publice, a căror rezolvare trenează de ani de zile, au provocat nemulțumirea salariaților sistemului feroviar care protestează în stradă la această oră. Prin prezentul memoriu, vă aducem la cunoștință o parte dintre ele cu solicitarea de a găsi soluții urgente de rezolvare.

• Având în vedere faptul că, actualul guvern militează pentru revenirea la drepturile salariale diminuate de fosta putere, la fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale societatilor feroviare pentru anul 2015, la capitolul cheltuieli cu personalul, trebuie avută în vedere acordarea drepturilor salariale suspendate la ora actuala in contractele colective de munca. Salariile personalului feroviar sunt înghețate de 6 ani de zile, iar o serie de drepturi salariale sunt suspendate, astfel încât este necesar ca în anul 2015 să se ia măsuri concrete pentru dezghețarea drepturilor salariale ale feroviarilor in vederea asigurarii unui cadru corect pentru finalizarea negocierilor colective în curs de desfășurare la toate societățile. Pentru a evita conflictele sociale ce vor izbucni în cazul eșecului negocierilor in vederea încheierii noilor contracte colective de muncă, este necesar să se asigure, prin noile bugete de venituri și cheltuieli ale societăților feroviare, resursele pentru recuperarea drepturilor salariale suspendate în actualele contracte colective, respectiv pentru asigurarea unei creșteri a salariilor feroviarilor care să acopere rata inflației din ultimii ani în care salariile au fost înghețate. În acest sens trebuie operate majorări ale cheltuielilor cu munca vie, concomitent cu reducerea cheltuielilor la alte capitole prin eficientizarea funcționării societăților și, nu în ultimă instanță asigurarea obligațiilor statului român față de sistemul feroviar prin finanțarea corectă a infrastructurii feroviare și prin compensarea diferenţei reale dintre costurile de operare ale CFR Călători şi tarifele sociale impuse la transportul feroviar de călători.
• Eliminarea restricțiilor impuse de Ministerul Finanțelor în bugetele de venituri și cheltuieli ale societăților de transport feroviar cu capital integral sau majoritar de stat, acestea fiind puse în inferioritate față de societățile private de transport feroviar care nu au nici un fel de condiționări în modul în care își elaborează bugetele.
Astfel, spre exemplu, la SNTFM CFR Marfă, în anul 2014, cu toate că societatea s-a restructurat agresiv, disponibilizând 2400 de salariați, legea permițându-i, în aceste condiții să acorde o majorare salarială care să acopere rata inflației pe întreg anul, precum și o majorare salarială cu un procent de 60% din creșterea productivității muncii, acesteia i-a fost impus de către Ministerul Finanțelor, prin aprobarea dată la rectificarea bugetului, să acorde o majorare de doar 2.4% pe ultimul trimestru al anului. În 2015, cu toate ca OUG 26/2013 și Legea nr. 186/2014 prevăd o majorare a fondului de salarii consumat în 2014 cu 2.2%, Ministerul Finanțelor impune reducerea fondului de salarii consumat cu 10%, făcând astfel imposibilă negocierea contractului colectiv de muncă, și fiind de asemenea imposibilă chiar și plata orelor suplimetare efectuate de salariații societății.
• Asigurarea, prin noile bugete de venituri și cheltuieli, a fondurilor necesare investițiilor în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și achiziționării echipamentelor de protecție corespunzătoare. Salarizarea mizeră și condițiile precare de muncă generează o stare gravă de nemulțumire a salariaților fiind iminentă declanșarea conflictelor de muncă.
• Regandirea politicii bugetare a societatilor feroviare, prin elaborarea de bugete multianuale, avand in vedere durata mare de derulare a investitiilor in acest sector, inclusiv prin asigurarea de la bugetul de stat, prin prevedere expresa in legea bugetului, a fondurilor necesare intretinerii si modernizarii infrastructurii feroviare, la parametrii tehnici prevăzuți în documentațiile specifice, pentru asigurarea transportului in conditii de siguranta a circulatiei feroviare.
• Compensarea diferenţei reale dintre costurile de operare şi tarifele sociale impuse la transportul de călători . Toate ţările europene civilizate practică tarife scăzute la transportul public feroviar de călători, oferind populaţiei un transport ieftin şi de calitate, prin compensarea diferenţei dintre costurile de operare şi tarifele sociale impuse de stat. Ponderea acestor compensaţii în totalul veniturilor operatorilor feroviari de stat din ţările Uniunii Europene se situează la o valoare medie de peste 70%. În România, pe lîngă faptul că această compensaţie nu reuşeşte să se apropie de valoarea diferenţei de cost, fiind redusă sistematic de la an la an, efectul acesteia este anulat în totalitate de valoarea foarte mare a tarifului de utilizare a infrastructurii.
• Majorarea subvenției acordate CFR Călători în așa fel încât aceasta să fie cel puțin la nivelul anului 2014. In anul 2015 subvenția a fost redusă în mod artificial de Ministerul Finanțelor fără nici o justificare. În condițiile în care subvenția nu va fi micșorată, societatea va putea să mențină în circulație același număr de trenuri. De asemenea, se va evita închiderea unor secții de circulație datorită desființării trenurilor care circulau pe acestea.
• Modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, si anume art. 201 in sensul completarii cu un nou aliniat care sa cuprinda urmatoarele:
a) “produsele energetice livrate in vederea utilizarii drept combustibil pentru motor pentru transposturile feroviare de calatori, marfa si pentru locomotivele si utilajele folosite la revizia si intretinerea infrastructurii feroviare”. Aceasta scutire de la plata accizelor, instituite de fapt pentru intretinerea infrastructurii rutiere, ar conduce la relansarea transportului feroviar prin posibilitatea micsorarii tarifelor atat la transportul de calatori, cat si la cel de marfa. Astfel s-ar elimina inca o forma de discriminare inadmisibila a transportului feroviar in raport cu transportul auto.
• Sistarea trecerii liniilor in categoria asa zisa neinteroperabila si renuntarea la conceptul de neinteroperabilitate, avand in vedere ca interoperabilitatea reprezinta o modalitate de interconectare a retelelor feroviare europene si nicidecum o forma de clasificare a liniilor feroviare dupa gradul de utilizare. Toate liniile de cale ferata trebuie sa ramana în proprietatea şi in administrarea gestionarului national de infrastructura, concesionarea lor unor terţe persoane ducând la o degradare substanţială datorită lipsei de interes a concesionarilor în a întreţine un bun ce nu le aparţine. În contextul european în care este necesară stimularea și dezvoltarea transportului feroviar și aducerea acestuia în echilibru cu transportul auto, este lipsită de logică renunțarea sistematică la tronsoane feroviare.
• Cu privire la revenirea la modul de acordare a facilitatilor de calatorie pentru personalul feroviar si pentru membrii de familie este necesară o reglementare fiscala care să asigure impozitarea calatoriilor efectuate de personalul feroviar, doar pentru cele efectuate în interes strict personal, cu asigurarea posibilitatii platii impozitelor pe masura efectuarii calatoriilor. Tot in acest context, solicitam exceptarea de la plata impozitului pentru permisele scolare.
• Insolvența unor filiale ale societăților feroviare – In anul 2012, CFR Călători și CFR Marfă și-au reintegrat prin absorbție toate filialele cu excepția reparatorilor de locomotive. Ministerul Transporturilor nu a argumentat motivul pentru care societățile reparatoare de locomotive nu au fost readuse la societățile mamă, noi suspectăm din nou o doleanță a operatorilor privați. În prezent aceste societăți, sunt în procedură de insolvență, o soluţie nefericită care afectează negativ pe cei doi operatori feroviari. Considerăm că trebuie procedat de urgență la reintegrarea societăților reparatoare de locomotive la societățile mamă, așa cum s-a întâmplat cu celelalte filiale ale CFR Călători și CFR Marfă. În aceeași situație se află și filiala SC Intervenții Feroviare a Companiei Naționale CFR SA, unitate cu un impact deosebit în reluarea circulației feroviare în caz de incidente, accidente, catastrofe naturale.

Cu respect,
Gheorghe Frațică
Președinte FNFMCIulică Măntescu
Preşedinte FMLFlorin Dobrescu
Președinte FNDF

Paul Moraru
Președinte FNST “ELCATEL”Constantin Buhac
Președinte FSRVDan Curpăn
Președinte FAF
București, 11 martie 2015

07 mar. 2015

8 Martie

 Cu ocazia zilei de 8 Martie, conducerea federatiei va doreste sa aveti parte de impliniri frumoase, sanatate si fie ca spiritul acestei zile sa va insoteasca pretutindeni!
La multi ani tuturor doamnelor si domnisoarelor!

20 feb. 2015

Protocol 18.02.2015

In atasament, Protocolul incheiat intre federatiile sindicale reprezentative referitor la sustinerea reciproca a negocierilor privind incheierea contractelor colective de munca, respectiv gestionarea comuna a unui eventual conflict colectiv de munca in cazul esuarii negocierilor.

23 ian. 2015

Raportul Consiliului Europei privind conformitatea Romaniei cu prevederile Cartei Sociale Europene revizuite

 Va transmitem raportul Consiliului Europei privind conformitatea Romaniei cu prevederile Cartei Sociale Europene revizuite, publicat ieri, 22 ian. a.c.

Raportul analizeaza conformitatea Romaniei cu prevederile Cartei Sociale Europene Revizuite, ratificata de Romania pe 7 mai 1999, in ceea ce priveste grupul tematic “drepturile la locul de munca/lucratorilor”:
- dreptul la conditii de munca echitabile(Art.2/Carta) ;
- dreptul la o salarizare echitabila (Art.4) ;
- dreptul de asociere/dreptul sindical (Art.5) ;
- dreptul la negocieri colective (Art.6) ;
- dreptul la informare si consultare (Art.21) ;
- dreptul de a participa la stabilirea si imbunatatirea conditiilor si a mediului de munca (Art.22);
- dreptul la demnitate in munca (Art.26);
- dreptul reprezentantilor lucratorilor la protectie in intreprindere si facilitatile acordate acestora (Art.28);
- dreptul la informare si consultare in procedurile de concediere colectiva (Art.29).

Raportul stabileste 6 concluzii de neconformitate: Art.4. – alin. (1);(4);(5); Art.5; Art.6 – alin.(4); Art.28.

Art. 4 – Dreptul la o salarizare echitabila
(1) Salarizare echitabila:
Concluzie: Situatia din Romania nu e in conformitate cu Art.4 –(1) al Cartei in baza faptului ca salariul minim national nu este suficient pt a asigura un nivel de trai decent

(4)Perioada de preaviz rezonabila in cazul incetarii angajarii
Concluzie: Neconformitate in baza faptului ca:
- perioada de preaviz pentru concediere pe motiv de incapacitate fizica sau mintala sau de inadecvare profesionala sau ca urmare a desfiintarii posturilor este insuficienta;
- legislatia nu cuprinde nicio prevedere pentru perioade de preaviz in timpul perioadei de proba si in cazul incheierii legale a angajarii (expirarii contractului individual de munca).
(5)Limitele retinerilor din salariu
Concluzie: Neconformitate in baza faptului ca dupa scaderea sumei reprezentand toate tipurile de retineri legale/autorizate, salariile lucratorilor cu cea mai mica plata nu le permit acestora sa asigure necesarul de trai pt ei si familiile lor.


Art.5 – Dreptul de asociere/ sindical:
Concluzie de neconformitate in baza faptului ca dreptul sindicatelor nereprezentative de a exercita prerogative sindicale esentiale este restricionat

Art.6 – Dreptul la negociere colectiva:
(4) Actiune colectiva
Concluzie de neconformitate in baza faptului ca numai sindicatele reprezentative pot recurge la actiune colectiva.

At.28. - Dreptul reprezentantilor lucratorilor la protectie in intreprindere si facilitatile acordate acestora
Concluzie de neconformitate in baza faptului ca protectia acordata reprezentantilor lucratorilor nu este extinsa pe o perioada de timp rezonabila dupa incheierea mandatului acestora

22 ian. 2015

Initiativa BNS de modificare a Codului Muncii este constitutionala

 
Proiectul cetatenilor de modificare a Codului Muncii este constitutional


Proiectul de modificare a Codului Muncii initiat de BNS si inregistrat la Parlament cu nr. B497 din 10 septembrie 2014 (http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18475 ) a fost validat cu unanimitate de voturi de Curtea Constitutionala si retransmis Parlamentului Romaniei pe 21 ianuarie a.c. pentru continuarea parcursului in forul legislativ.

Aceasta este, practic, prima initiativa legislativa cetateneasca din istoria Romaniei care ajunge pe masa Parlamentului in mod legal si legitim, aducand modificari esentiale Codului Muncii impus cu austeritate lucratorilor din Romania in martie 2011.

Proiectul de modificare a Codului Muncii a strâns 150.000 de semnaturi, fiind sustinut de lucratori afiliati la BNS, de familiile lucratorilor, de angajati care nu sunt membri de sindicat, de pensionari si de tineri deopotriva.

Membrii BNS, alaturi de milioanele de lucratori romani care activează deja in piata muncii sau urmeaza sa activeze, spera ca aceasta initiativa legislativa să fie aprobata de reprezentantii actuali în Parlament si sa se aduca astfel corectiile ce repun Romania în firescul valorilor europene.

Blocul National Sindical le multumeste tuturor celor care s-au documentat si au decis sa sustina prin semnatura aceasta initiativa, le multumeste liderilor sindicali care au făcut eforturi să coordoneze procesul de strangere de semnaturi, precum si expertilor din comisia tehnica care au realizat un proiect de lege greu de combatut.

*Atasat, va transmitem comunicatul Curtii Constitutionale si preluarile din mass-media centrale.
BP BNS
22 ianuarie 2015

http://www.romaniatv.net/ccr-initiativa-cetateneasca-de-modificare-a-codului-muncii-este-constitutionala_196999.html

06 ian. 2015

NOTA INFORMATIVA 06 IANUARIE 2015Va informam ca, in sedinta de guvern din data de 29 decembrie 2014 a fost adoptata Hotararea Guvernului 1176/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 965/ 30.12.2014, prin care a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al SNTFM CFR MARFA SA.
Rectificarea cuprinde majorarea cheltuielilor de personal cu 2,4 % .
Astfel, salariile lucratorilor SNTFM CFR MARFA SA, vor creste 2,4%, cresterea fiind consemnata cu data de 01.12.2014, aceasta crestere fiind reflectata in lichidarea lunii decembrie 2014 ce va fi platita la data de 15 ianuarie 2015.
Totodata, in cursul lunii ianuarie 2015 vor fi achitate orele suplimentare ce se regasesc in sold la data de 31.12.2014.


PRESEDINTE
Gheorghe Fratica

18 dec. 2014

Nota informativa 18 decembrie 2014

 

Va informam ca, in sedinta de guvern din data de 12 decembrie 2014 a fost adoptata Ordonanta de urgenta prin care au fost eliminate restrictiile referitoare la restrangerea dreptului gratuit de calatorie in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, restrictii cuprinse la ART. II - art. 19 lit. a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, astfel cum a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 283 / 14.12.2011.
Astfel, incepand cu data de 01 ianuarie 2015 a fost restabilit dreptul privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 112/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


PRESEDINTE
Gheorghe Fratica

17 dec. 2014

COMUNICAT DE PRESA 16 decembrie 2014

COMUNICAT DE PRESA

Federatiile sindicale din activitatile de transport feroviar din Romania privesc cu ingrijorare evolutiile tot mai negative inregistrate in ultimii ani de economia romaneasca in general, si in sectorul feroviar in special.
Lipsa de viziune si determinare a guvernelor care s-au perindat la conducerea tarii, ne-a demonstrat tuturor cat de scumpa este ’’factura” pe care cetatenii o au de platit in numele ’’bunastarii” promise, concretizata prin pierderea a sute de mii de locuri de munca si degradarea continua a nivelului de trai.
Mimarea dialogului social la toate nivelurile a condus la adoptarea de masuri, de catre decidentii politici, care au afectat dramatic evolutiile economice si sociale din Romania, precum si destinele a sute de mii de familii.
Desi, in cadrul numeroaselor intalniri dezvoltate la nivelul Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, am evidentiat problemele acute cu care se confrunta sectorul feroviar romanesc dar si a avantajelor de necontestat oferite de transportul feroviar, avand de partea noastra argumente economice, sociale si de mediu, avansand si solutii viabile de rezolvare, acestea treneaza in solutionare si in ziua de azi, consecintele fiind suportate deopotriva de lucratorii feroviari si beneficiarii de transport.
Si mai grav este faptul ca, de fiecare data, la fiecare intalnire de analiza, s-au dat asigurari din partea oficialilor prezenti, ca problemele vor fi solutionate, lucru care, in mod evident, nu s-a intamplat.
In acest context, lipsesc aproape cu desavarsire investitiile in sectorul feroviar, investitii menite sa ridice nivelul calitativ al serviciilor prestate (cai de rulare care ofera posibilitate dezvoltarii unor viteze de circulatie de sub 40 km/ora, material rulant extrem de vechi, instalatii de dirijare si control al traficului a caror durata de viata este depasita de mult, cladiri insalubre, etc.), precum si dotarile minime necesare pentru ca lucratorii sa-si duca la bun sfarsit sarcinile de serviciu ( echipamente de lucru, echipamente de protectie, etc), conditiile de munca in care isi desfasoara activitatea lucratorii feroviari fiind dintre cele mai vitrege.
Nu in ultimul rand, daruirea si profesionalismul lucratorilor feroviari au fost ’’sanctionate” cu diminuari de drepturi salariale, suprimarea dreptului de calatorie gratuita pe calea ferata si concedieri de personal.
Asteptarea in zadar a solutionarii problemelor cu care se confrunta sectorul feroviar romanesc, a condus la acumulari de tensiuni in randul lucratorilor feroviari, care nu inteleg de ce aceasta categorie profesionala este privita de guvernanti cu atata ostilitate si dispret.

Federatiile sindicale din activitatile de transport feroviar din Romania, atrag atentia la modul cel mai serios cu putinta ca nerezolvarea urmatoarelor probleme solicitate : alocarea sumelor necesare pentru investitii in infrastructura feroviara, alocarea sumelor necesare pentru modernizarea materialului rulant de la calea ferata, fundamentarea BVC 2015 cu sumele necesare recuperarii drepturilor salariale pierdute de lucratorii ceferisti, aplicarea unei politici de personal la Societatea de Marfa care sa reflecte derularea contractelor comerciale in conditii optime, imbunatatirea conditiilor de munca si acordarea dreptului consacrat de calatorie gratuita pe calea ferata pentru salariatii feroviari, precum si a membrilor acestora de familie , va conduce inevitabil la intreruperea activitatii pe intreaga retea feroviara.

Bucuresti, 15.12.2014.

12 dec. 2014

N O T A I N F O R M A T I V A 11 DECEMBRIE 2014

NOTA INFORMATIVA

La data de 10 decembrie 2014, la solicitarea oficiala a organizatiilor sindicale feroviare adresata Ministrului Transporturilor, a avut loc o intalnire de analiza a evolutiei solutionarii problemelor ridicate la precedenta intalnire organizata la Ministerul Transporturilor, si care pana in momentul de fata nu si-au gasit rezolvabilitatea.

Pe agenda de lucru a sedintei s-au regasit urmatoarele teme:
- Aprobarea modificarilor aduse bugetului de venituri si cheltuieli al SNTFM ’’CFR Marfa’’ SA in sensul majorarii fondului de salarii cu 2,4 %, care sa permita cresterea salariilor si la aceasta societate, dupa cum a fost convenit.
- Lamurirea aspectelor legate de aplicarea acordului incheiat la nivelul Companiei Nationale de Cai Ferate ’’CFR’’ SA, in sensul acordarii unei clase de salarizare salariatilor companiei in cursul anului 2014.
- Acordarea dreptului de calatorie gratuita pe calea ferata salariatilor feroviari si membrii acestora de familie, incepand cu 01.01.2015.
- Consultarea partenerilor sociali la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de cale ferata si filialelor acestora pentru anul 2015, in sensul incheierii contractelor colective de munca.
Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial a fost reprezentata la intalnire de d-l Fratica Gheorghe – Presedinte, d-l Mare Grigore – Primvicepresedinte si d-l Epure Marian – Vicepresedinte.
Din partea Ministerului Transporturilor nu a participat nicio persoana cu functie de decizie, motivandu-se ca ’’toata lumea este prinsa cu diverse probleme’’ !!!
In realitate, din informatiile pe care le detinem, ministrul transporturilor nu a fost informat in legatura cu solicitarea federatiilor sindicale, la sedinta fiind prezent doar un sef de cabinet. In aceste conditii, discutiile au fost minimale si sterile fara a se putea pune concluzii pe problemelor ridicate, probleme fata de care s-au dat asigurari din partea Ministerului Transporturilor ca vor fi solutionate in cursul anului 2014 !
Asadar, problemele vitale ale salariatilor feroviari, enuntate de organizatiile sindicale tuturor decidentilor din Ministerul Transporturilor, Ministerul Finantelor Publice si Ministerului Muncii, Familiei, Solodaritatii Sociale si Persoanelor Varstnice, pe tot parcursul anului 2014, treneaza inca in solutionare.
In cursul saptamanii viitoare organizatiile sindicale feroviare vor comunica membrilor de sindicat si mass-mediei starea actuala a parteneriatului dezvoltat la nivelul necesitatilor de solutionare a problemelor salariatilor feroviari, precum si riscul nesolutionarii acestora.


PRESEDINTE
Gheorghe Fratica

08 sep. 2014

Adresa MT 28 aug 2014

In data de 09 septembrie 2014 va avea loc o intalnire intre conducerea Ministerului Transporturilor - Domnul Ministru Ioan Rus si reprezentantii principalelor federatii sindicale din transportul feroviar.
Temele discutiilor le gasiti in adresa atasata.

Vezi toate noutăţile »