Noutati, stiri, comunicate

În zilele de 11 - 12 martie 2015 , între orele 10 -12, sindicatele feroviare au pichetat Ministerul Finanțelor Publice.

13 mar. 2015
Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial
Federatia Mecanicilor de Locomotiva
Federatia Nationala „Drum de Fier”
Fedratia Nationala a Sindicatelor din Transporturi „ELCATEL”
Federația Sindicatelor Ramurii Vagoane
Federația Automatizări Feroviare
Catre,

Ministerul Finanțelor Publice
Domnului ministru Darius-Bogdan Vâlcov

Numeroasele probleme, de competența Ministerului Finanțelor Publice, a căror rezolvare trenează de ani de zile, au provocat nemulțumirea salariaților sistemului feroviar care protestează în stradă la această oră. Prin prezentul memoriu, vă aducem la cunoștință o parte dintre ele cu solicitarea de a găsi soluții urgente de rezolvare.

• Având în vedere faptul că, actualul guvern militează pentru revenirea la drepturile salariale diminuate de fosta putere, la fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale societatilor feroviare pentru anul 2015, la capitolul cheltuieli cu personalul, trebuie avută în vedere acordarea drepturilor salariale suspendate la ora actuala in contractele colective de munca. Salariile personalului feroviar sunt înghețate de 6 ani de zile, iar o serie de drepturi salariale sunt suspendate, astfel încât este necesar ca în anul 2015 să se ia măsuri concrete pentru dezghețarea drepturilor salariale ale feroviarilor in vederea asigurarii unui cadru corect pentru finalizarea negocierilor colective în curs de desfășurare la toate societățile. Pentru a evita conflictele sociale ce vor izbucni în cazul eșecului negocierilor in vederea încheierii noilor contracte colective de muncă, este necesar să se asigure, prin noile bugete de venituri și cheltuieli ale societăților feroviare, resursele pentru recuperarea drepturilor salariale suspendate în actualele contracte colective, respectiv pentru asigurarea unei creșteri a salariilor feroviarilor care să acopere rata inflației din ultimii ani în care salariile au fost înghețate. În acest sens trebuie operate majorări ale cheltuielilor cu munca vie, concomitent cu reducerea cheltuielilor la alte capitole prin eficientizarea funcționării societăților și, nu în ultimă instanță asigurarea obligațiilor statului român față de sistemul feroviar prin finanțarea corectă a infrastructurii feroviare și prin compensarea diferenţei reale dintre costurile de operare ale CFR Călători şi tarifele sociale impuse la transportul feroviar de călători.
• Eliminarea restricțiilor impuse de Ministerul Finanțelor în bugetele de venituri și cheltuieli ale societăților de transport feroviar cu capital integral sau majoritar de stat, acestea fiind puse în inferioritate față de societățile private de transport feroviar care nu au nici un fel de condiționări în modul în care își elaborează bugetele.
Astfel, spre exemplu, la SNTFM CFR Marfă, în anul 2014, cu toate că societatea s-a restructurat agresiv, disponibilizând 2400 de salariați, legea permițându-i, în aceste condiții să acorde o majorare salarială care să acopere rata inflației pe întreg anul, precum și o majorare salarială cu un procent de 60% din creșterea productivității muncii, acesteia i-a fost impus de către Ministerul Finanțelor, prin aprobarea dată la rectificarea bugetului, să acorde o majorare de doar 2.4% pe ultimul trimestru al anului. În 2015, cu toate ca OUG 26/2013 și Legea nr. 186/2014 prevăd o majorare a fondului de salarii consumat în 2014 cu 2.2%, Ministerul Finanțelor impune reducerea fondului de salarii consumat cu 10%, făcând astfel imposibilă negocierea contractului colectiv de muncă, și fiind de asemenea imposibilă chiar și plata orelor suplimetare efectuate de salariații societății.
• Asigurarea, prin noile bugete de venituri și cheltuieli, a fondurilor necesare investițiilor în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și achiziționării echipamentelor de protecție corespunzătoare. Salarizarea mizeră și condițiile precare de muncă generează o stare gravă de nemulțumire a salariaților fiind iminentă declanșarea conflictelor de muncă.
• Regandirea politicii bugetare a societatilor feroviare, prin elaborarea de bugete multianuale, avand in vedere durata mare de derulare a investitiilor in acest sector, inclusiv prin asigurarea de la bugetul de stat, prin prevedere expresa in legea bugetului, a fondurilor necesare intretinerii si modernizarii infrastructurii feroviare, la parametrii tehnici prevăzuți în documentațiile specifice, pentru asigurarea transportului in conditii de siguranta a circulatiei feroviare.
• Compensarea diferenţei reale dintre costurile de operare şi tarifele sociale impuse la transportul de călători . Toate ţările europene civilizate practică tarife scăzute la transportul public feroviar de călători, oferind populaţiei un transport ieftin şi de calitate, prin compensarea diferenţei dintre costurile de operare şi tarifele sociale impuse de stat. Ponderea acestor compensaţii în totalul veniturilor operatorilor feroviari de stat din ţările Uniunii Europene se situează la o valoare medie de peste 70%. În România, pe lîngă faptul că această compensaţie nu reuşeşte să se apropie de valoarea diferenţei de cost, fiind redusă sistematic de la an la an, efectul acesteia este anulat în totalitate de valoarea foarte mare a tarifului de utilizare a infrastructurii.
• Majorarea subvenției acordate CFR Călători în așa fel încât aceasta să fie cel puțin la nivelul anului 2014. In anul 2015 subvenția a fost redusă în mod artificial de Ministerul Finanțelor fără nici o justificare. În condițiile în care subvenția nu va fi micșorată, societatea va putea să mențină în circulație același număr de trenuri. De asemenea, se va evita închiderea unor secții de circulație datorită desființării trenurilor care circulau pe acestea.
• Modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, si anume art. 201 in sensul completarii cu un nou aliniat care sa cuprinda urmatoarele:
a) “produsele energetice livrate in vederea utilizarii drept combustibil pentru motor pentru transposturile feroviare de calatori, marfa si pentru locomotivele si utilajele folosite la revizia si intretinerea infrastructurii feroviare”. Aceasta scutire de la plata accizelor, instituite de fapt pentru intretinerea infrastructurii rutiere, ar conduce la relansarea transportului feroviar prin posibilitatea micsorarii tarifelor atat la transportul de calatori, cat si la cel de marfa. Astfel s-ar elimina inca o forma de discriminare inadmisibila a transportului feroviar in raport cu transportul auto.
• Sistarea trecerii liniilor in categoria asa zisa neinteroperabila si renuntarea la conceptul de neinteroperabilitate, avand in vedere ca interoperabilitatea reprezinta o modalitate de interconectare a retelelor feroviare europene si nicidecum o forma de clasificare a liniilor feroviare dupa gradul de utilizare. Toate liniile de cale ferata trebuie sa ramana în proprietatea şi in administrarea gestionarului national de infrastructura, concesionarea lor unor terţe persoane ducând la o degradare substanţială datorită lipsei de interes a concesionarilor în a întreţine un bun ce nu le aparţine. În contextul european în care este necesară stimularea și dezvoltarea transportului feroviar și aducerea acestuia în echilibru cu transportul auto, este lipsită de logică renunțarea sistematică la tronsoane feroviare.
• Cu privire la revenirea la modul de acordare a facilitatilor de calatorie pentru personalul feroviar si pentru membrii de familie este necesară o reglementare fiscala care să asigure impozitarea calatoriilor efectuate de personalul feroviar, doar pentru cele efectuate în interes strict personal, cu asigurarea posibilitatii platii impozitelor pe masura efectuarii calatoriilor. Tot in acest context, solicitam exceptarea de la plata impozitului pentru permisele scolare.
• Insolvența unor filiale ale societăților feroviare – In anul 2012, CFR Călători și CFR Marfă și-au reintegrat prin absorbție toate filialele cu excepția reparatorilor de locomotive. Ministerul Transporturilor nu a argumentat motivul pentru care societățile reparatoare de locomotive nu au fost readuse la societățile mamă, noi suspectăm din nou o doleanță a operatorilor privați. În prezent aceste societăți, sunt în procedură de insolvență, o soluţie nefericită care afectează negativ pe cei doi operatori feroviari. Considerăm că trebuie procedat de urgență la reintegrarea societăților reparatoare de locomotive la societățile mamă, așa cum s-a întâmplat cu celelalte filiale ale CFR Călători și CFR Marfă. În aceeași situație se află și filiala SC Intervenții Feroviare a Companiei Naționale CFR SA, unitate cu un impact deosebit în reluarea circulației feroviare în caz de incidente, accidente, catastrofe naturale.

Cu respect,
Gheorghe Frațică
Președinte FNFMCIulică Măntescu
Preşedinte FMLFlorin Dobrescu
Președinte FNDF

Paul Moraru
Președinte FNST “ELCATEL”Constantin Buhac
Președinte FSRVDan Curpăn
Președinte FAF
București, 11 martie 2015

Comunicat de presa 10 martie 2015

10 mar. 2015

8 Martie

07 mar. 2015
 Cu ocazia zilei de 8 Martie, conducerea federatiei va doreste sa aveti parte de impliniri frumoase, sanatate si fie ca spiritul acestei zile sa va insoteasca pretutindeni!
La multi ani tuturor doamnelor si domnisoarelor!

Protocol 18.02.2015

20 feb. 2015
In atasament, Protocolul incheiat intre federatiile sindicale reprezentative referitor la sustinerea reciproca a negocierilor privind incheierea contractelor colective de munca, respectiv gestionarea comuna a unui eventual conflict colectiv de munca in cazul esuarii negocierilor.

Raportul Consiliului Europei privind conformitatea Romaniei cu prevederile Cartei Sociale Europene revizuite

23 ian. 2015
 Va transmitem raportul Consiliului Europei privind conformitatea Romaniei cu prevederile Cartei Sociale Europene revizuite, publicat ieri, 22 ian. a.c.

Raportul analizeaza conformitatea Romaniei cu prevederile Cartei Sociale Europene Revizuite, ratificata de Romania pe 7 mai 1999, in ceea ce priveste grupul tematic “drepturile la locul de munca/lucratorilor”:
- dreptul la conditii de munca echitabile(Art.2/Carta) ;
- dreptul la o salarizare echitabila (Art.4) ;
- dreptul de asociere/dreptul sindical (Art.5) ;
- dreptul la negocieri colective (Art.6) ;
- dreptul la informare si consultare (Art.21) ;
- dreptul de a participa la stabilirea si imbunatatirea conditiilor si a mediului de munca (Art.22);
- dreptul la demnitate in munca (Art.26);
- dreptul reprezentantilor lucratorilor la protectie in intreprindere si facilitatile acordate acestora (Art.28);
- dreptul la informare si consultare in procedurile de concediere colectiva (Art.29).

Raportul stabileste 6 concluzii de neconformitate: Art.4. – alin. (1);(4);(5); Art.5; Art.6 – alin.(4); Art.28.

Art. 4 – Dreptul la o salarizare echitabila
(1) Salarizare echitabila:
Concluzie: Situatia din Romania nu e in conformitate cu Art.4 –(1) al Cartei in baza faptului ca salariul minim national nu este suficient pt a asigura un nivel de trai decent

(4)Perioada de preaviz rezonabila in cazul incetarii angajarii
Concluzie: Neconformitate in baza faptului ca:
- perioada de preaviz pentru concediere pe motiv de incapacitate fizica sau mintala sau de inadecvare profesionala sau ca urmare a desfiintarii posturilor este insuficienta;
- legislatia nu cuprinde nicio prevedere pentru perioade de preaviz in timpul perioadei de proba si in cazul incheierii legale a angajarii (expirarii contractului individual de munca).
(5)Limitele retinerilor din salariu
Concluzie: Neconformitate in baza faptului ca dupa scaderea sumei reprezentand toate tipurile de retineri legale/autorizate, salariile lucratorilor cu cea mai mica plata nu le permit acestora sa asigure necesarul de trai pt ei si familiile lor.


Art.5 – Dreptul de asociere/ sindical:
Concluzie de neconformitate in baza faptului ca dreptul sindicatelor nereprezentative de a exercita prerogative sindicale esentiale este restricionat

Art.6 – Dreptul la negociere colectiva:
(4) Actiune colectiva
Concluzie de neconformitate in baza faptului ca numai sindicatele reprezentative pot recurge la actiune colectiva.

At.28. - Dreptul reprezentantilor lucratorilor la protectie in intreprindere si facilitatile acordate acestora
Concluzie de neconformitate in baza faptului ca protectia acordata reprezentantilor lucratorilor nu este extinsa pe o perioada de timp rezonabila dupa incheierea mandatului acestora

Initiativa BNS de modificare a Codului Muncii este constitutionala

22 ian. 2015
 
Proiectul cetatenilor de modificare a Codului Muncii este constitutional


Proiectul de modificare a Codului Muncii initiat de BNS si inregistrat la Parlament cu nr. B497 din 10 septembrie 2014 (http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18475 ) a fost validat cu unanimitate de voturi de Curtea Constitutionala si retransmis Parlamentului Romaniei pe 21 ianuarie a.c. pentru continuarea parcursului in forul legislativ.

Aceasta este, practic, prima initiativa legislativa cetateneasca din istoria Romaniei care ajunge pe masa Parlamentului in mod legal si legitim, aducand modificari esentiale Codului Muncii impus cu austeritate lucratorilor din Romania in martie 2011.

Proiectul de modificare a Codului Muncii a strâns 150.000 de semnaturi, fiind sustinut de lucratori afiliati la BNS, de familiile lucratorilor, de angajati care nu sunt membri de sindicat, de pensionari si de tineri deopotriva.

Membrii BNS, alaturi de milioanele de lucratori romani care activează deja in piata muncii sau urmeaza sa activeze, spera ca aceasta initiativa legislativa să fie aprobata de reprezentantii actuali în Parlament si sa se aduca astfel corectiile ce repun Romania în firescul valorilor europene.

Blocul National Sindical le multumeste tuturor celor care s-au documentat si au decis sa sustina prin semnatura aceasta initiativa, le multumeste liderilor sindicali care au făcut eforturi să coordoneze procesul de strangere de semnaturi, precum si expertilor din comisia tehnica care au realizat un proiect de lege greu de combatut.

*Atasat, va transmitem comunicatul Curtii Constitutionale si preluarile din mass-media centrale.
BP BNS
22 ianuarie 2015

http://www.romaniatv.net/ccr-initiativa-cetateneasca-de-modificare-a-codului-muncii-este-constitutionala_196999.html

NOTA INFORMATIVA 06 IANUARIE 2015

06 ian. 2015


Va informam ca, in sedinta de guvern din data de 29 decembrie 2014 a fost adoptata Hotararea Guvernului 1176/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 965/ 30.12.2014, prin care a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al SNTFM CFR MARFA SA.
Rectificarea cuprinde majorarea cheltuielilor de personal cu 2,4 % .
Astfel, salariile lucratorilor SNTFM CFR MARFA SA, vor creste 2,4%, cresterea fiind consemnata cu data de 01.12.2014, aceasta crestere fiind reflectata in lichidarea lunii decembrie 2014 ce va fi platita la data de 15 ianuarie 2015.
Totodata, in cursul lunii ianuarie 2015 vor fi achitate orele suplimentare ce se regasesc in sold la data de 31.12.2014.


PRESEDINTE
Gheorghe Fratica

Nota informativa 18 decembrie 2014

18 dec. 2014
 

Va informam ca, in sedinta de guvern din data de 12 decembrie 2014 a fost adoptata Ordonanta de urgenta prin care au fost eliminate restrictiile referitoare la restrangerea dreptului gratuit de calatorie in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, restrictii cuprinse la ART. II - art. 19 lit. a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, astfel cum a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 283 / 14.12.2011.
Astfel, incepand cu data de 01 ianuarie 2015 a fost restabilit dreptul privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 112/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


PRESEDINTE
Gheorghe Fratica

COMUNICAT DE PRESA 16 decembrie 2014

17 dec. 2014
COMUNICAT DE PRESA

Federatiile sindicale din activitatile de transport feroviar din Romania privesc cu ingrijorare evolutiile tot mai negative inregistrate in ultimii ani de economia romaneasca in general, si in sectorul feroviar in special.
Lipsa de viziune si determinare a guvernelor care s-au perindat la conducerea tarii, ne-a demonstrat tuturor cat de scumpa este ’’factura” pe care cetatenii o au de platit in numele ’’bunastarii” promise, concretizata prin pierderea a sute de mii de locuri de munca si degradarea continua a nivelului de trai.
Mimarea dialogului social la toate nivelurile a condus la adoptarea de masuri, de catre decidentii politici, care au afectat dramatic evolutiile economice si sociale din Romania, precum si destinele a sute de mii de familii.
Desi, in cadrul numeroaselor intalniri dezvoltate la nivelul Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, am evidentiat problemele acute cu care se confrunta sectorul feroviar romanesc dar si a avantajelor de necontestat oferite de transportul feroviar, avand de partea noastra argumente economice, sociale si de mediu, avansand si solutii viabile de rezolvare, acestea treneaza in solutionare si in ziua de azi, consecintele fiind suportate deopotriva de lucratorii feroviari si beneficiarii de transport.
Si mai grav este faptul ca, de fiecare data, la fiecare intalnire de analiza, s-au dat asigurari din partea oficialilor prezenti, ca problemele vor fi solutionate, lucru care, in mod evident, nu s-a intamplat.
In acest context, lipsesc aproape cu desavarsire investitiile in sectorul feroviar, investitii menite sa ridice nivelul calitativ al serviciilor prestate (cai de rulare care ofera posibilitate dezvoltarii unor viteze de circulatie de sub 40 km/ora, material rulant extrem de vechi, instalatii de dirijare si control al traficului a caror durata de viata este depasita de mult, cladiri insalubre, etc.), precum si dotarile minime necesare pentru ca lucratorii sa-si duca la bun sfarsit sarcinile de serviciu ( echipamente de lucru, echipamente de protectie, etc), conditiile de munca in care isi desfasoara activitatea lucratorii feroviari fiind dintre cele mai vitrege.
Nu in ultimul rand, daruirea si profesionalismul lucratorilor feroviari au fost ’’sanctionate” cu diminuari de drepturi salariale, suprimarea dreptului de calatorie gratuita pe calea ferata si concedieri de personal.
Asteptarea in zadar a solutionarii problemelor cu care se confrunta sectorul feroviar romanesc, a condus la acumulari de tensiuni in randul lucratorilor feroviari, care nu inteleg de ce aceasta categorie profesionala este privita de guvernanti cu atata ostilitate si dispret.

Federatiile sindicale din activitatile de transport feroviar din Romania, atrag atentia la modul cel mai serios cu putinta ca nerezolvarea urmatoarelor probleme solicitate : alocarea sumelor necesare pentru investitii in infrastructura feroviara, alocarea sumelor necesare pentru modernizarea materialului rulant de la calea ferata, fundamentarea BVC 2015 cu sumele necesare recuperarii drepturilor salariale pierdute de lucratorii ceferisti, aplicarea unei politici de personal la Societatea de Marfa care sa reflecte derularea contractelor comerciale in conditii optime, imbunatatirea conditiilor de munca si acordarea dreptului consacrat de calatorie gratuita pe calea ferata pentru salariatii feroviari, precum si a membrilor acestora de familie , va conduce inevitabil la intreruperea activitatii pe intreaga retea feroviara.

Bucuresti, 15.12.2014.

N O T A I N F O R M A T I V A 11 DECEMBRIE 2014

12 dec. 2014
NOTA INFORMATIVA

La data de 10 decembrie 2014, la solicitarea oficiala a organizatiilor sindicale feroviare adresata Ministrului Transporturilor, a avut loc o intalnire de analiza a evolutiei solutionarii problemelor ridicate la precedenta intalnire organizata la Ministerul Transporturilor, si care pana in momentul de fata nu si-au gasit rezolvabilitatea.

Pe agenda de lucru a sedintei s-au regasit urmatoarele teme:
- Aprobarea modificarilor aduse bugetului de venituri si cheltuieli al SNTFM ’’CFR Marfa’’ SA in sensul majorarii fondului de salarii cu 2,4 %, care sa permita cresterea salariilor si la aceasta societate, dupa cum a fost convenit.
- Lamurirea aspectelor legate de aplicarea acordului incheiat la nivelul Companiei Nationale de Cai Ferate ’’CFR’’ SA, in sensul acordarii unei clase de salarizare salariatilor companiei in cursul anului 2014.
- Acordarea dreptului de calatorie gratuita pe calea ferata salariatilor feroviari si membrii acestora de familie, incepand cu 01.01.2015.
- Consultarea partenerilor sociali la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de cale ferata si filialelor acestora pentru anul 2015, in sensul incheierii contractelor colective de munca.
Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial a fost reprezentata la intalnire de d-l Fratica Gheorghe – Presedinte, d-l Mare Grigore – Primvicepresedinte si d-l Epure Marian – Vicepresedinte.
Din partea Ministerului Transporturilor nu a participat nicio persoana cu functie de decizie, motivandu-se ca ’’toata lumea este prinsa cu diverse probleme’’ !!!
In realitate, din informatiile pe care le detinem, ministrul transporturilor nu a fost informat in legatura cu solicitarea federatiilor sindicale, la sedinta fiind prezent doar un sef de cabinet. In aceste conditii, discutiile au fost minimale si sterile fara a se putea pune concluzii pe problemelor ridicate, probleme fata de care s-au dat asigurari din partea Ministerului Transporturilor ca vor fi solutionate in cursul anului 2014 !
Asadar, problemele vitale ale salariatilor feroviari, enuntate de organizatiile sindicale tuturor decidentilor din Ministerul Transporturilor, Ministerul Finantelor Publice si Ministerului Muncii, Familiei, Solodaritatii Sociale si Persoanelor Varstnice, pe tot parcursul anului 2014, treneaza inca in solutionare.
In cursul saptamanii viitoare organizatiile sindicale feroviare vor comunica membrilor de sindicat si mass-mediei starea actuala a parteneriatului dezvoltat la nivelul necesitatilor de solutionare a problemelor salariatilor feroviari, precum si riscul nesolutionarii acestora.


PRESEDINTE
Gheorghe Fratica

Adresa MT 28 aug 2014

08 sep. 2014
In data de 09 septembrie 2014 va avea loc o intalnire intre conducerea Ministerului Transporturilor - Domnul Ministru Ioan Rus si reprezentantii principalelor federatii sindicale din transportul feroviar.
Temele discutiilor le gasiti in adresa atasata.

Adresa Guvernul Romaniei

04 iul. 2014

Ministrul Transporturilor, Dan Sova, aflat la Cluj Napoca dupa o intalnire organizata de Sindicatul Libertatea CF Cluj cu salariatii de la calea ferata a declarat

10 mai. 2014
Dan Sova a declarat, sambata, la Cluj-Napoca, intr-o conferinta de presa, ca reducerea numarului de angajati care trebuie concediati de la CFR Marfa este posibila dupa ce incasarile si cifra de afaceri a companiei au crescut.

"Exista o discutie privind concedierea a 2.500 de angajati de la CFR Marfa, a fost o cerinta a FMI. Intre timp, au intervenit o serie de schimbari in structura CFR Marfa, le-au crescut incasarile si cifra de afaceri si se afla in fata a trei licitatii importante.

Ideea este ca ar fi posibil sa intram intr-un program prin care sa concediem doar 1.400 de angajati din 2.500, am salva 1.100 de oameni de la concediere daca vor fi castigate oricare dintre contractele de licitatie. Vom merge in iunie in fata FMI, vom prezenta noile cifre si vom incerca sa obtinem o derogare de la concedierea a 2.500 de oameni, raspunsul sigur va fi dupa ce vom negocia cu FMI", a declarat Sova.

Potrivit acestuia, la discutiile de la inceputul lunii iunie cu FMI, a cerut sa fie prezenti si reprezentanti ai sindicatelor, pentru a fi o transparenta totala.

Dan Sova a afirmat ca in urma grevei spontane din luna aprilie a angajatilor de pe calea ferata, care a afectat circulatia trenurilor, a reusit ca, in urma unor negocieri, sa stabileasca o majorare salariala.

"La CFR Calatori si la CFR Infrastructura vom acorda o majorare salariala de 2,4 la suta, iar dupa o rectifcare bugetara va avea loc o crestere si la CFR Marfa, tot cu 2,4 la suta. De asemenea, se analizeaza posibilitatea ca in octombrie sa aiba o noua crestere salariala de 4-5 la suta pentru angajatii cai ferate¬, a spus Ministrul Transporturilor
 

Comunicat 26 aprilie 2014

26 apr. 2014
 Avand in vedere ca, negocierile pentru semnarea noilor contracte colective de munca au esuat si pentru a nu afecta drepturile salariale (de ex. spor ore festive, acordarea de zile libere platite, etc.) ale angajatilor CFR, s-a gasit solutia de a semna cate un acord cu administratiile CN CFR SA, si CFR Calatori pe o perioada de trei luni. Prezentul acord se aplica numai membrilor organizatiilor sindicale care au semnat .
Aceasta varianta asigura cresterea cu 2% la salariu de baza, evita pierderile suplimentare de venituri ce rezulta din incetarea contractelor colective de munca si da dreptul la continuarea negocierilor pentru incheierea contractelor colective de munca cu etapa a doua de crestere a veniturilor pana la 10 %, cu conservarea dreptului de declansare a conflictelor de munca si ajungerea la greva generala in cazul in care la rectificarea bugetara din perioada urmatoare nu vor fi prevazute sumele necesare  pentru acoperirea integrala a solicitarilor de crestere a veniturilor salariatilor feroviari cu 10 % pe anul 2014.

INFORMARE

24 apr. 2014
Informare cu privire la intalnirea dintre conducerea Ministerului Transporturilor si federatiile sindicale din sectorul feroviar din data de 23 aprilie 2014

Hristos a înviat!

18 apr. 2014
 Sfintele Sărbători de Paste să vă aducă linişte în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire şi puterea de a dărui şi ajuta semenii. Paste Fericit!

Biroul Executiv al FNFM/C

Notificare intentie de concedieri colectiva CFR Marfa

13 apr. 2014
 

C O M U N I C A T - 13 aprilie 2014

13 apr. 2014

                              C O M U N I C A T

Marti, 15.04.2014, organizatiile sindicale representative din calea ferata se vor intalni cu Ministrul Transporturilor – dl. Dan Coman Sova si reprezentantii Ministerului de Finante.

La aceasta intalnire delegatia Federatiei Nationale Feroviare M/C va reitera principalele probleme existente in domeniul feroviar care necesită rezolvare imediată.
 -  Respingerea categorica a intentiei Societatii de Transport Feroviar de Marfa de concediere a 2500 de salariati, masura care aplicata va conduce inevitabil la imposibilitatea de onorare a contractelor aflate in derulare.
- Gasirea de solutii pentru finalizarea negocierilor pentru incheierea si inregistrarea contractelor colective de munca care sa asigure recuperarea drepturilor salariale suspendate precum si o crestere salariala care sa acopere evolutia preturilor din ultimii 6 ani.
-   Acordarea dreptului gratuit de calatorie pe calea ferata, salariatilor feroviari si membrilor acestora de familie.
-   Identificarea solutiilor de ameliorare si imbunatatire a conditiilor de munca asigurate salariatilor feroviari la locurile de munca,
- Reluarea discutiilor in scopul promovarii legii privind Statutul personalului feroviar.

Conducerea Federaţiei Nationale Feroviare M/C îşi exprimă pe această cale totala deschidere către dialog şi negociere, dar atrage atenţia conduceri Ministerului Transportului că nu va accepta transformarea sectorului feroviar in interese obscure pentru uni, că va milita pentru creşterea veniturilor salariale ale tuturor angajaţilor din sistem şi că nu va admite nici un derapaj în ceea ce priveşte menţinerea locurilor de muncă ale membrilor săi.

                               Presedinte

                        Fratica Gheorghe

Proces verbal intalnire CFR Marfa

09 apr. 2014

Comunicat de presa al federatiilor sindicale

09 apr. 2014

Adresa Ministerul Transporturilor

01 apr. 2014

COMUNICAT 25.03.2014

28 mar. 2014
La data de 25 martie 2014, la invitatia Ministerului Transporturilor, a avut loc o reuniune de lucru intre conducerea Ministerului Transporturilor si federatiile sindicale din sectorul feroviar.
Ministerul Transporturilor a fost reprezentat de d-l Dan-Coman Sova – Ministrul Transporturilor, d-l George Buruiana – Consilier si d-l Claudiu Dumitrescu – Director Directia Feroviara. Din partea Companiei de Cai Ferate CFR SA au fost prezenti la intalnire d-l Ionel Voicu – Director General si d-l Viorel Scurtu – Director General Adjunct. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa CFR MARFA SA a fost reprezentata de d-l Pavel Barculet – Director General, iar Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori SA a fost reprezentata de d-l Valentin Dorobantu – Director General si d-na Cintia Chinde – Director Directia Comerciala. De asemenea, la intalnire a participat d-l Gelu Dae – Director General Autoritatea Feroviara Romana.
Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial a fost prezenta la intalnire cu urmatorii reprezentanti : Gheorghe Fratica – Presedinte, Viorel Istrate – Secretar General, Grigore Mare – Primvicepresedinte si Liviu Stanciu – Vicepresedinte.
In deschiderea discutiilor, d-l ministru Dan-Coman Sova a precizat ca, la nivelul ministerului se deruleareza o serie de intalniri cu toate partile implicate in dialogul social tripartit pentru identificarea tuturor problemelor de natura administrativa, in scopul elaborarii unui document comun care sa solutioneze problematica existenta pe toate modurile de transport.
Reprezentantii Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial prezenti la intalnire au precizat ca problematica generala cu care se confrunta sectorul feroviar a fost enuntata in ultimii ani, in nenumarate randuri, fiind inaintata in scris tuturor forurilor decidente ( Guvernului Romaniei, Senatului Romaniei, Camerei Deputatilor, Ministerului Transporturilor, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii, etc.), demersurile facute negasindu-si rezonanta in rezultate pozitive.
In cadrul discutiilor, reprezentantii Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial au avansat urmatoarele probleme prioritare:
1). Respingerea categorica a intentiei Societatii de Transport Feroviar de Marfa de concediere a 2500 de salariati, masura care aplicata va conduce inevitabil la imposibilitatea de onorare a contractelor aflate in derulare.
2). Aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, masura necesara functionarii uniatilor feroviare, dar si finalizarii negocierilor pentru incheierea si inregistrarea contractelor colective de munca.
3). Acordarea mandatului conducerilor executive ale unitatilor de cale ferata pentru negocierea si incheierea contractelor colective de munca care sa asigure recuperarea drepturilor salariale suspendate precum si o crestere salariala care sa acopere evolutia preturilor din ultimii 6 ani.
4). Acordarea dreptului gratuit de calatorie pe calea ferata, salariatilor feroviari si membrilor acestora de familie.
5). Identificarea solutiilor de ameliorare si imbunatatire a conditiilor de munca asigurate salariatilor feroviari la locurile de munca.
6). Reluarea discutiilor in scopul promovarii legii privind Statutul personalului feroviar.
In considerarea problemelor ridicate, d-l ministru Dan-Coman Sova a solicitat conducerilor unitatilor de cale ferata o fundamentare a pierderilor salariale inregistrate in ultimii 6 ani, precum si materiale din care sa rezulte situatia la zi si propuneri pentru solutionarea problemelor ridicate de organizatiile sindicale, apreciind ca fiind necesara o noua intalnire in cel mai scurt timp.

PRESEDINTE
Gheorghe Fratica
Adresa MT privind infrastructura feroviara neinteroperabila

04 feb. 2014

Comunicat al Ministerului Transporturilor privind inlocuirea Consiliului de Administratie al CNCFR S.A.

10 ian. 2014
 

Ministerul Transporturilor a înlocuit Consiliul de Administrație de la CFR S.A. din cauza managementului defectuos, care a afectat situația financiară a companiei. 

Adunarea Generală a Acţionarilor CFR SA a numit un nou Consiliu de Administraţie din care fac parte Ovidiu Petrişor Artopolescu, membru al Consiliului de Supraveghere al Transelectrica, Ovidiu Puţura, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, Victor Cionga, managing partner la AZ Capital Advisors, Florin Luca, consultant financiar, George Ciobănaşu, auditor financiar.
Aceştia au fost evaluaţi şi validaţi de consorţiul de consultanţi alcătuit din PriceWaterhouseCoopers, George Butunoiu Group şi David & Baias,


Legea nr. 263/2010

19 dec. 2013

Atasat Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificarile si complectarile ulterioare in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in grupa I de munca anterior datei de 01 aprilie 2001.

PROTOCOL 17.12.2013

17 dec. 2013
Inchiat intre administratie si reprezentantii organizatiilor sindicale in vedera stabilirii modalitatii de utilizare a fondului de 2 % la C.N.C.F.R. - CFR - S.A.

ADRESA CFR INFRASTRUCTURA, CFR CALATORI, CFR MARFA, MINISTERUL TRANSPORTURILOR

11 dec. 2013

Ministrul Transporturilor, Ramona Manescu, a declarat duminica, la Realitatea TV

24 nov. 2013
Ministrul Transporturilor, Ramona Manescu, a declarat duminica, la Realitatea TV, ca prima linie de mare viteza pe care ministerul sau o are in vedere pentru dezvoltarea CFR Calatori este Bucuresti-Constanta, care, potrivit ministrului, "se va uni cu tronsonul de la granita cu Ungaria spre Constanta". Intrebata daca Romania va avea linii potrivite pentru trenuri de mare viteva (TGV), ministrul a raspuns: "Sigura ca da. Prima linie de mare viteza pe care o avem in program este cea spre Constanta - Bucuresti - Constanta - care sigur ca se va uni cu tronsonul de la granita cu Ungaria spre Constanta." Ministrul a precizat, la observatia ca in cazul asta nu va mai dura 6 ore un drum cu trenul de la Bucuresti la Constanta, ca in realitatea nu se fac 6 ore ci, dupa reabilitatea liniei de cale ferata pe tronsonul in discutie, distanta este parcursa in 2 ore jumatate. Manescu, despre privatizarea CFR Marfa, despre capusarea de la companiile de stat si despre managementul privat In ceea ce priveste privatizarea esuata de la CFR Marfa, Ramona Manescu a aratat ca Guvernul a agreat o noua procedura de privatizare care " trebuie sa fie una de succes, ca atare trebuie sa facem lucrurile temeinic, sa ne uitam unde am gresit, sa nu mai gresim, sa fie o procedura transparenta, sa fie o procedura prin care trebuie sa avem suficient de mult timp sa realizam portofoliul, mapa de prezentare a companiei." Ministrul a aratat ca, in prima etapa, este obligatorie viabilizarea economica a CFR Marfa pentru ca "este putin probabil ca, privatizand o companie pe pierdere sau privatizand o companie a carei valoare scade, statul sa castige ceva". "Eu personal as prefera intai sa viabilam aceasta companie, sa nu mai aiba pierderi, sa inceapa sa mearga pe profit, sa isi recapete pozitia pe care a avut-o pe piata si abia dupa aceea vedem care este cea mai buna metoda de privatizare, ce ne ajuta cel mai mult si din ce castigam mai bine", a declarat Ramona Manescu. Intrebata despre capusarea de la companiile de stat, ministrul si-a manifestat speranta ca acest fenomen poate fi oprit, o actiune ce necesita cooperare din partea managementului privat al companiilor. "Imi doresc ca managerii privati sa se concentreze cu precadere, si le-am cerut asta foarte clar, sa se concentreze pe eficientizarea companiilor, sa gasesca solutii concrete prin care aceste companii pot redeveni performante, competitive din punct de vedere economic. Sa nu mai vina cu solutii de disponibilizari, de vanzari de vagoane, de vanzari la fier vechi", a declarat ministrul Transporturilor. Ministrul Manescu a subliniat ca nu este de acord cu propunerea de disponibiliza oameni de la CFR Marfa - companie care ar urma sa renunte la 2.500 de angajati in 2014 - aratand ca, "in momentul acesta, un management privat performant, si nu vobesc numai de CFR Marfa, ci de toate companiile, ar trebui in primul rand sa se concentreze pe a creea pentru compania respectiva o balanta intre cheltuieli si venituri si asta sa o faca prin reducerea cheltuielilor operationale, pentru ca sunt cheltuieli operationale care sunt reduse fara sa fie disponibilizari." "Sindicatele, pe buna drepate, mi-au spus: 'dna ministru, acum multi ani, cand era o singura companie, functiona cu 2 directori si toate lucrurile functionau. S-au spart lucurile. Bine, s-au spart, dar de ce la fiecare companie avem acum cate 10 directori, 7 mii de sefi de serviciu, tot felul de sefi de birou, si tot tehnicul trebuie dat afara? Adica tot oamenii care muncesc trebuie dati afara.' Si oamenii au dreptate", a afirmat ministrul Transporturilor. Manescu a precizat ca managementul privat are datoria de a a gasi solutii, "sa gaseasca contracte, sa nu mai dea contracte preferential, sa dea contracte care sa avantajeze compania, nu companiile competitoare de pe piata, sunt foarte multe lucruri pe care le pot face. Eu asa inteleg managementul privat. De aceea am adus managementul privat, ca sa putem sa performama, nu ca sa putem sa ingropam defintiv companiile de stat". Intrebata daca este multumita de managementul actual de la CFR Marfa, Ramona Manescu a raspuns: "Nu, nu sunt multumita. Nu sunt multumita de managementul privat in general, la nicio companie, dar sper sa se imbunatateasca situatia."
http://revistapresei.hotnews.ro/stiri-radio_tv-16065766-ramona-manescu-prima-linie-mare-viteza-care-avem-program-este-bucuresti-constanta.htm

COMUNICAT 21 NOIEMBRIE 2013

22 nov. 2013
Federatiile Sindicale din Transporturile Feroviare

COMUNICAT

Federatiile sindicale din transporturile feroviare protestează din cauza gestionării dezastruoase a sistemului feroviar din România sub actuala guvernare.

Toate solicitările si sesizările noastre, făcute cu scopul de a determina conducerea Ministerului Transporturilor si a Guvernului României de a rezolva corect si rapid problemele serioase cu care se confruntă calea ferată, au avut ca rezultat numai promisiuni făcute, fără a fi ulterior fructificate prin actiuni concrete de rezolvare a problemelor ridicate.

Înghetarea salariilor, situatie care se mentine de 5 ani de zile, reducerea continua a dimensiunilor infrastructurii feroviare si a serviciilor feroviare oferite populatiei, procedurile profund defectuase, netransparente si pripite folosite la privatizarea CFR Marfă, precum si intentia de a concedia din nou între 5000 si 9000 de salariati din unitătile feroviare, demonstrează incapacitatea conducerii Ministerului Transporturilor si a managementului “privat” al societătilor, plătit gras din fonduri publice, de a asigura o functionare decentă a sistemului feroviar din România.

Bugetele de venituri si cheltuieli propuse pentru anul 2014 instrumentează dezastrul în calea ferată prin faptul că din nou se încearcă reorganizarea societătilor pe spinarea salariatilor, prin reducerea locurilor de muncă si fără a implementa nici o măsură pentru cresterea veniturilor unitătilor, pentru îndeplinirea corectă a obligatiilor statului roman fată de sistemul feroviar. În schimb cresc substantial si fără nici o logică, indemnizatiile membrilor consiliilor de administratie si ai adunărilor generale ale actionarilor la societătile feroviare.

Conducerea ministerului nu a reusit să rezolve nici problema simplă a refacerii drepturilor de călătorie a personalului feroviar pe calea ferată, pentru rezolvarea căreia nu este nevoie de nici un efort financiar.

Salariatii reprezentati de federatiie sindicale din transporturile feroviare nu mai pot tolera amânarea la nesfârsit a unor măsuri corecte de redresare a unitătilor feroviare si atrag atentia Guvernului României si Ministerului Transporturilor ca această stare poate genera grave conflicte sociale în sistemul feroviar.


Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial
Presedinte, Gheorghe Fratica


Federatia Mecanicilor de Locomotiva din Romania
Presedinte, Iulica Mantescu


Federatia Nationala Drum de Fier
Presedinte, Florin Dobrescu


Federatia Nationala Elcatel
Presedinte, Paul Moraru


Federatia Sindicatelor Ramurii Vagoane
Presedinte, Constantin Buhac


Bucuresti, 21 noiembrie 2013

INTALNIRE LA MINISTERUL TRANSPORTURILOR

03 nov. 2013
 La solicitarea Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial, in data de 31 octombrie 2013, a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor o intalnire de lucru cu conducerea Ministerului Transporturilor.
La aceasta intalnire a participat ministrul transporturilor Ramona Manescu si secretarii de stat Manuel Donescu si Nicusor Buica.
Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial a fost reprezentata de Gheorghe Fratica – presedinte, Viorel Istrate – secretar general, Grigore Mare – primvicepresedinte, Liviu Stanciu – vicepresedinte cu problematica sociala, Victoras Gheorghe – vicepresedinte ramura calatori, Ion Cazacu – primvicepresedinte Federatia Sindicatelor Ramurii Vagoane si Nicolae Ghita – secretar general Federatia Sindicatelor Reparatorilor de Locomotive.
La solicitarea Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial, la intalnire au participat si reprezentantii Federatiei Nationale Drum de Fier, precum si cei ai Federatiei Mecanicilor de Locomotiva din Romania.
Pe agenda de lucru a intalnirii s-au regasit urmatoarele teme:

- Revenirea, incepand cu anul 2014, la veniturile salariale inregistrate in anul 2009, venituri salariale care au fost diminuate prin suspendarea unor drepturi salariale ca urmare a efectelor crizei economice mondiale ;
- Promovarea de urgenta a unui act normativ privind eliminarea restrictiilor referitoare la dreptul consacrat de calatorie gratuita pe calea ferata a salariatilor feroviari si membrii acestora de familie, precum si pensionarii proveniti din sistemul feroviar si membrii acestora de familie pentru anul 2014 ;
- Adoptarea in regim de urgenta a Legii privind Statutul personalului feroviar ;
- Consultarea reala a partenerilor sociali la elaborarea si fundamentarea planurilor de reorganizare si restructurare a unitatilor de cale ferata menite sa conduca la echilibrarea economico-financiara dar si la sustinerea locurilor de munca ;
- Consultarea reala a partenerilor sociali la elaborarea si fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli, potrivit legii ;
- Eliminarea masurii fiscale de impozitare a permiselor de calatorie si permiselor scolare pentru copii salariatilor feroviari cuprinsi in sistemul de invatamant ;
- Elaborarea proiectelor de reabilitare a infrastructurii publice feroviare si a celor referitoare la achizitia de material rulant destinat transportului feroviar de pasageri si marfuri in perspectiva exercitiului financiar 2014 – 2020 al Uniunii Europene si asigurarea resurselor de cofinantare a acestor proiecte la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de cale ferata, aferente anului 2014 ;
- Finantarea corespunzatoare a activitatilor de mentenanta a infrastructurii publice feroviare care sa permita mentinerea acesteia in parametrii tehnici proiectati si circulatia trenurilor in conditii de siguranta a circulatiei ;


- Asigurarea compensatiilor corespunzatoare diferentelor dintre tarifele practicate si costurile reale de transport in transportul feroviar de pasageri, precum si plata in parametri de timp optimi a prestatiilor efectuate de SNTFC CFR Calatori SA catre categoriile de calatori beneficiare de reduceri de tarife ;
- Stingerea datoriei istorice a SNTFC CFR Calatori SA catre CNCF CFR SA privind plata taxei de utilizare a infrastructurii ;
- Renuntarea la reducerea programului de lucru cu o zi pe luna la CFR Calatori ;
- Identificarea de solutii pentru imbunatatirea portofoliului de clienti al SNTFM CFR Marfa si imbunatatirea nivelului de venituri ;
- Identificarea solutiilor privind aplicarea dispozitiilor OUG nr. 36/2013 pentru personalul feroviar in cazul in care se intentioneaza aplicarea de programe de reorganizare si restructurare ce pot atrage dupa sine disponibilizari de personal ;
- Adoptarea de masuri care sa conduca la imbunatatirea conditiilor de munca asigurate lucratorilor feroviari ;
- Securizarea planurilor de afaceri si a strategiilor operationale si de dezvoltare a unitatilor de cale ferata ;
- Efectuarea unei analize temeinice privind oportunitatea creerii cadrului legislativ necesar constituirii unei societati de tip holding pentru sectorul feroviar care sa includa CNCF CFR SA si filialele acesteia, SNTFC CFR Calatori SA si filialele acesteia, SNTFM CFR Marfa SA si filialele acesteia.

Referitor la subiectele aflate in discutie d-na ministru Ramona Manescu a apreciat ca fiind necesara structurarea acestora pe nivele distincte de solutionare, respectiv la nivel de minister si nivel de unitati de cale ferata.
De asemenea, oficialul Ministerului Transporturilor a apreciat ca fiind necesare intalniri periodice cu partenerii sociali pentru analiza stadiului solutionarii problemelor supuse dezbaterilor. In ceea ce priveste consultarea partenerilor sociali la elaborarea si fundamentarea planurilor de reorganizare si restructurare a unitatilor de cale ferata menite sa conduca la echilibrarea economico-financiara dar si la sustinerea locurilor de munca, respectiv la fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2014, s-a dispus formarea unor comisii de lucru formate din reprezentantii unitatilor de cale ferata, reprezentanti ai organizatiilor sindicale si ai Ministerului Transporturilor care sa analizeze evolutiile economico-financiare ale unitatilor de cale ferata si formularea de propuneri concrete pentru eficientizarea acestora. Primele reuniuni vor avea loc in zilele de 7 si 8 noiembrie 2013 pentru Compania Nationala de Cai Ferate « CFR » SA.
In ceea ce priveste revenirea la veniturile salariale inregistrate in anul 2009, ministrul transporturilor a apreciat ca fiind necesara o analiza in vederea asigurarii unei cresteri salariale care sa se reflecte in proiectele de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2014, dar si resursele necesare acoperirii drepturilor salariale castigate in instantele judecatoresti.
 De asemenea s-a promis de catre reprezentantii Ministerului Transporturilor ca se va renunta la reducerea programului de lucru cu o zi pe luna la CFR Calatori.
In referire la promovarea proiectului de Lege privind Statului personalului feroviar, ministrul transporturilor a apreciat ca fiind suficient luna decembrie pentru finalizarea proiectului. In acelasi timp solicitarile formulate de catre Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial si care comporta modificari sau elaborari de acte normative, acestea vor face obiectul analizelor la nivel de minister si avansarii pe circuitul legislativ.

Bucuresti, 01 noiembrie 2013.
PRESEDINTE
Gheorghe Fratica

Raspuns al CFR Marfa privind concedierile colective.

20 sep. 2013

Adresa Ministerului Transporturilor

13 sep. 2013
MINISTERUL   TRANSPORTURILOR


Doamnei  Ministru
Ramona Nicole  Manescu               Avand in vedere faptul ca notificarea intentiei SNTFM CFR MARFA SA, de a  efectua concedieri colective, a fost facuta fara respectarea dispozitiilor art. 69 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Codul muncii, va adresam rugamintea sa solicitati conducerii acestei societati retragerea proiectului de concediere colectiva cu scopul de a initia consultari cu privire la:

a) metodele si mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numarului de salariati  care vor fi concediati;
b) atenuarea consecintelor concedierii prin recurgerea la masuri sociale care vizeaza, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionala a salariatilor concediati.

            

Bucuresti,12.09.2013.

Cu stima,

PRESEDINTE
Gheorghe  Fratica

ATASAT RASPUNS NOTIFICARE CONCEDIERI COLECTIVE CFR MARFA

Notificare concedieri colective CFR Marfa

06 sep. 2013
Atasat notificare adresata federatiilor sindicale privind intentia CFR Marfa de a efectua cocedieri colective

RASPUNS M.T.

03 sep. 2013
Anexat raspuns al Ministerului Transporturilor referitor la solicitarea federatiilor sindicale din calea ferata.

ADRESA MINISTERULUI DE FINANTE PUBLICE PRIVIND UNELE CLARIFICARI LA PROIECTUL DE ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI REFERITOR LA RESTRANGEREA DREPTULUI GRATUIT DE CALATORIE PE CALEA FERATA

16 aug. 2013
MINISTERUL  FINANTELOR  PUBLICE

Viceprim-ministru
Ministrul  Finantelor Publice
D-l   Daniel  Chitoiu

Ministru delegat pentru buget
D-l  Liviu  Voinea


              Referitor la proiectul ordonantei de urgenta a guvernului privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, va adresam rugamintea sa ne precizati daca ati avut in vedere mentinerea si pentru anul 2014 a restrictiilor cuprinse la ART. II -  art. 19 lit. a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, astfel cum a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 283 / 14.12.2011, privind restrangerea dreptului gratuit de calatorie in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, drept stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, cu modificarile ulterioare.
              Mentionam ca restrictiile la care facem referire au fost mentinute pentru anul 2013 prin adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84 din 12 decembrie 2012, privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial 845 din 13 decembrie 2012.

Bucuresti, 16.08.2013.

Cu consideratie,

PRESEDINTE
Gheorghe  Fratica

ANUNT

14 aug. 2013
Guvernul acordă încă o zi liberă pentru bugetari, vineri 16 august, după cea legală de joi, pentru Adormirea Maicii Domnului. Decizia a fost anunţată de premierul Victor Ponta în şedinţa de Guvern de miercuri.


'O să adoptăm astăzi Hotărârea de Guvern ca vineri să fie zi liberă, care, sigur, se va recupera într-una din sâmbetele următoare. Faptul că oamenii sărbătoresc mâine Sfânta Maria este totuşi o sărbătoare foarte mare nu doar pentru ortodocşi, ci şi pentru catolici,  a spus Ponta, în debutul şedinţei de Guvern.

NOTA

06 aug. 2013
In data de 31.07.2013 o delegatie din conducerea FNFMC  formata din Fratica Gheorghe, Istrate Viorel, Mare Grigore s-au intalnit cu dnul Prim- Ministru Victor Ponta. Au purtat discutii cu privire la:
• Stoparea proceduri de privatizare a CFR Marfa;
• Necesitatea unui program de administrare a CFR Marfa;
• Modificarea politici de tarifare si simplificarea procedurilor de inchiere a contractelor de transport;
• Program de modernizare material rulan la CFR Calatori;
• Alocarea necesarului de subventie la CFR Calatori;
• Program de reabilitare a infrastructuri feroviare;
• Absortia fondurilor europene;
• Reintregirea drepturilor perdute de salariatii de la calea ferata;
• Oportunitatea creerii cadrului legislativ necesar constituirii unei societati de tip holding pentru sectorul feroviar.

Adresa inaintata Guvernului Romaniei

30 iul. 2013

NOTA INFORMATIVA

26 iul. 2013
          5000  de sindicaliști membri ai, Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial, Federatiei Nationale a Sindicatelor din Transporturi „ELCATEL”, Federatiei Mecanicilor de Locomotiva din Romania,  Federatiei Nationale „Drum de Fier” (FNDF) și ai Federatie Sindicatelor Ramura Vagoane au participat la mitingul feroviar organizat în București în fața Ministerului Transporturilor și în fața Guvernului României.
         Organizarea mitingului de protest se inscrie in calendarul actiunilor de protest hotarate in comun de cele cinci federatii sindicale si este determinata de:
- privatizarea defectuoasa si lipsita de transparenta a SNTFM CFR Marfa SA ;
- intentia managementului SNTFM CFR Marfa SA de a reduce programul de lucru de la 5 la 4 zile pe saptamana cu diminuarea corespunzatoare a veniturilor salariatilor ;
- intentia de concedieri colective in sectorul feroviar ;
- necesitatea corelarii salariilor cel putin cu indicele de inflatie ;
- nealocarea sumelor bugetate in valoare de 850 mil. lei, necesare activitatilor de mentenanta a infrastructurii publice feroviare care sa permita mentinerea acesteia in parametrii tehnici proiectati si circulatia trenurilor in conditii de siguranta a circulatiei ;
- nealocarea resurselor necesare reabilitarii si modernizarii infrastructurii publice feroviare prin alocatii de la bugetul statului, printr-o bugetare multianuala care sa asigure cel putin diferenta dintre veniturile companiei si costurile reale de administrare ;
- nealocarea sumelor prevazute in acordul cu BERD privind investitiile anuale in infrastructura publica feroviara in valoare de 150 mil. lei ;
- neasigurarea compensatiilor corespunzatoare diferentelor dintre tarifele practicate si costurile reale de transport cu peste 350 mil. lei, ceea ce a determinat acumularea de arierate si imposibilitatea de plata a acestora ;
- neplata prestatiilor efectuate de SNTFC CFR Calatori SA catre categoriile de calatori beneficiare de reduceri de tarife, in  valoare de peste 150 mil. lei, ceea ce a condus la acumularea de datorii catre furnizori ;
- restrictionarea dreptului consacrat de calatorie gratuita pe calea ferata a salariatilor feroviari si membrii acestora de familie, precum si pensionarii proveniti din sistemul feroviar si membrii acestora de familie ceea ce a condus la o diminuare a veniturilor SNTFC CFR Calatori SA cu peste 22 mil. lei ;
- necuprinderea in contractul de privatizare a CFR Marfa a pachetului social care sa cuprinda masuri active de protectie a salariatilor postprivatizare.

         Subfinantarea sistematica a sectorului feroviar romanesc a generat  degradarea generala a transportului pe cale ferata din Romania, cat si scaderea nivelului de trai al salariatilor .
         O delegatie a sindicatelor feroviare formata din  Fratica Gheorghe, Istrate Viorel, Mare Grigore, Mantescu Iulian , Dobrescu Florin, Buhac Constantin, Moraru Paul au depus o petitie si au purtat discutii cu privire la revendicarile mitingului de protest,  cu  dna Doina Pana – ministru delegat  pentru dialog social, Ghibu Cristian - secretar de stat in Ministerul Transporturilor, Buica Nicu - secretar de stat in Ministerul Transporturilor si un consilier al prim ministrului.

PROGRAM DESFASURARE MITING PROTEST DIN 25 IULIE 2013

22 iul. 2013
Va transmit  programul de desfasurare al mitingului de protest din data de 25 iulie 2013, convenit in comisie la nivelul Primariei Generale a Municipiului Bucuresti.
- 10.00. – 11.00.   MITING DE PROTEST IN PARCUL DIN FATA  MINISTERULUI TRANSPORTURILOR.
- 11.00. – 11.45.   MARS  MINISTERUL TRANSPORTURILOR – PIATA VICTORIEI.
- 11.45. – 12.15.   MITING PROTEST IN FATA GUVERNULUI ROMANIEI.
- 12.15. – 12.30.   ELIBERAREA PIETEI  VICTORIEI.
- 12.30. – 13.30.   DEFLUIREA PARTICIPANTILOR CATRE GARA DE NORD.

PICHETARE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

20 iul. 2013
                   In perioada 15 – 19 iulie 2013, Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial, Federatia Mecanicilor de Locomotiva din Romania, Federatia Nationala Drum de Fier si Federatia Sindicatelor Ramurii Vagoane, organizatii sindicale care reprezinta interesele a 90% din salariatii feroviari, au organizat o actiune de pichetare a Ministerului Finantelor Publice. In aceasta perioada la sediul Ministerului Finanțelor Publice, delegația protestatarilor a purtat discuții cu ministrul delegat pentru Buget -  Liviu Voinea , secretarul de stat in Ministerul Finanțelor - Gheorghe Gherghina, secretarul de stat in Ministerul Transporturilor -  Nicu Buică,  secretarul general al  Ministerului Finantelor - Ciprian Badea și cu Alina Toma - director al Direcției de programare bugetară în sectorul economic și alți reprezentanți ai conducerii Ministerului Finanțelor și Ministerului Transporturilor.

TUTUROR MEMBRILOR DE SINDICAT

18 iul. 2013
TUTUROR MEBRILOR DE SINDICAT AI ORGANIZATIILOR COMPONENTE ALE FEDERATIEI NATIONALE FEROVIARE MISCARE COMERCIALIn data de 25 iulie 2013, Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial, Federatia Mecanicilor de Locomotiva din Romania, Federatia Nationala Drum de Fier, Federatia Sindicatelor Ramurii Vagoane si Federatia Sindicatelor din Transporturi Elcatel, organizeaza un miting de protest in Bucuresti actiune sindicala la care sunt asteptati sa participe cel putin 5.000 de feroviari.

Document anexat

Minuta la Ministerul Transporturilor

07 iul. 2013
Minuta
Privind discutiile dintre conducerea Ministerul Transporturilor si reprezentantii sindicatelor din societatile de la calea ferata.

Anexat document

COMUNICAT

05 iul. 2013
TUTUROR MEBRILOR DE SINDICAT AI ORGANIZATIILOR COMPONENTE ALE FEDERATIEI NATIONALE FEROVIARE MISCARE COMERCIAL                   In perioada 15 – 19 iulie 2013, Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial, Federatia Mecanicilor de Locomotiva din Romania, Federatia Nationala Drum de Fier si Federatia Sindicatelor Ramurii Vagoane, organizatii sindicale care reprezinta interesele a 90% din salariatii feroviari, organizeaza o actiune de pichetare a Ministerului Finantelor Publice.
            Actiunea sindicala de pichetare este determinata de subfinantarea cronica a sectorului feroviar generata prin :

- nealocarea sumelor bugetate in valoare de 850 mil. lei, necesare activitatilor de mentenanta a infrastructurii publice feroviare care sa permita mentinerea acesteia in parametrii tehnici proiectati si circulatia trenurilor in conditii de siguranta a circulatiei ;
- nealocarea resurselor necesare reabilitarii si modernizarii infrastructurii publice feroviare prin alocatii de la bugetul statului, printr-o bugetare multianuala care sa asigure cel putin diferenta dintre veniturile companiei si costurile reale de administrare ;
- nealocarea sumelor prevazute in acordul cu BERD privind investitiile anuale in infrastructura publica feroviara in valoare de 150 mil. lei ;
- neasigurarea compensatiilor corespunzatoare diferentelor dintre tarifele practicate si costurile reale de transport cu peste 350 mil. lei, ceea ce a determinat acumularea de arierate si imposibilitatea de plata a acestora ;
- neplata prestatiilor efectuate de SNTFC CFR Calatori SA catre categoriile de calatori beneficiare de reduceri de tarife, in  valoare de peste 130 mil. lei, ceea ce a condus la acumularea de datorii catre furnizori ;

- restrictionarea dreptului consacrat de calatorie gratuita pe calea ferata a salariatilor feroviari si membrii acestora de familie, precum si pensionarii proveniti din sistemul feroviar si membrii acestora de familie ceea ce a condus la o diminuare a veniturilor SNTFC CFR Calatori SA cu peste 22 mil. lei ;
- necuprinderea in contractul de privatizare a CFR Marfa a pachetului social care sa cuprinda masuri active de protectie a salariatilor, postprivatizare.

         Subfinantarea sistematica a sectorului feroviar romanesc a generat  degradarea generala a transportului feroviar din Romania, cat si scaderea continua a nivelului de trai al salariatilor feroviari.


05.07. 2013.

PRESEDINTE

Fratica Gheorghe


ANEXAT ADRESA GUVERNULUI ROMANIEI

Minuta

18 iun. 2013

Intalnire inre reprezentantii MT si reprezentantii FNFMC si FML DIN 18.06.2013.

Minuta intalniri anexata

Proces verbal

18 iun. 2013
Ca urmare a convocarii de catre administratia SNTFC CFR Calatori a organizatiilor sindicale reprezentative s-a intocmit procesul verbal anexat.

PROTOCOL

12 iun. 2013

In baza invitatiei conducerii companiei, reprezentanti administratiei CNCFR SA  si reprezentantii organizatiilor sindicale semnatare a CCM s-au intalnit in vederea discutarii posibilitatii de esalonare la plata a drepturilor de natura salariala neacordate si obtinute in instanta.

Anexat protocol.

Adresa inaintata conduceri SNTFC CFR CALATORI

17 mai. 2013
Recentele masuri adoptate de SNTFC CFR Calatori SA, cu privire la anularea unor trenuri de calatori pe anumite relatii de circulatie, au produs si produc in continuare nemultumiri majore in randul calatorilor si a personalului feroviar, care prin natura serviciului sunt dependenti de naveta cu trenul la si de la locul de munca, nemultumiri care sunt reflectate in nenumarate reclamatii inregistrate in ultima perioada la nivelul STFC 1 – 8.

Document anexat.

ADRESA COMUNA A FEDERATIILOR DIN TRANSPORTUL FEROVIAR INAINTATA M.T.I.

17 mai. 2013

COMUNICAT M.T.

17 mai. 2013
Ministerul Transporturilor anunță că următorul termen pentru depunerea documentaţiei de participare la procedura de precalificare pentru privatizarea SNTFM CFR MARFĂ este data de 23 mai 2013, ora 13.00. Termenul final pentru deschiderea ofertelor şi desemnarea ofertantului câştigător rămâne 20 iunie 2013, conform angajamentelor stabilite cu Fondul Monetar Internaţional.

În urma informării organismelor financiare asupra rezultatului primei proceduri de precalificare, care a avut ca rezultat respingerea documentaţiilor depuse, în formă incompletă, de către cei trei potenţiali investitori la această procedură, Ministerul Transporturilor a reluat procedura de precalificare prin stabilirea şi publicarea noilor termene necesare pentru achiziţionarea dosarului de prezentare şi pentru participarea la următoarele etape ale procesului de privatizare.

Dosarul de prezentare şi de participare la noua procedură de precalificare poate fi achiziţionat începând de joi, 16 mai 2013, ora 14.00, de către toţi potenţialii investitori interesaţi, iar termenul limită pentru depunerea documentaţiei fiind 23 mai 2013, ora 13.00.

În data de 23 mai 2013, începând cu ora 14.00, Comisia de Privatizare va deschide plicurile cu documentele de participare, va verifica documentaţiile depuse şi va întocmi lista scurtă cu potenţialii investitori calificaţi în etapa următoare.

Pentru etapa de negociere pe bază de oferte preliminare şi neangajante, ofertele şi propunerile/comentariile potenţialilor cumpărători (înscrişi pe lista scurtă), asupra proiectului de contract de vânzare-cumpărare de acţiuni, se vor depune la sediul ministerului, în plic sigilat, până în data de 5 iunie 2013, ora 16.00.

Începând cu data de 6 iunie 2013, ora 10.00, Comisia de Privatizare va purta negocieri cu fiecare ofertant aflat pe lista scurtă, pe baza unei planificări ce se va afişa la sediul Ministerului Transporturilor.

Pentru participarea la licitaţia cu ofertă în plic, documentele trebuie depuse până cel târziu în data de 19 iunie, ora 12.00, acest termen fiind cel de decădere, iar în data de 20 iunie, ora 11.00, la sediul ministerului, Comisia de Privatizare va deschide plicurile depuse de către ofertanţii prezenţi şi va stabili câştigătorul licitaţiei.

Privatizarea CFR Marfă se realizează printr-o procedură de vânzare de acţiuni prin metode combinate cu criterii de precalificare, constând în negociere pe bază de oferte preliminare şi neangajante, urmată de licitaţie cu ofertă în plic pentru un pachet majoritar de 51% din capitalul social al Companiei.

Adresa inaintata SNTFC CFR Calatori

25 apr. 2013
Avand in vedere recenta pozitie adoptata SNTFC CFR Calatori in raport cu apartenenta sindicala a personalului societatii care detine functii de conducere, pozitie manifestata prin Directia Resurse Umane si transpusa in practica prin obligarea acestei categorii de personal de a completa diferite declaratii sub amenintarea pierderii locurilor de munca detinute, facem urmatoarele precizari:
Document anexat.

Comunicat MTI privind privatizare CFR Marfa.

20 apr. 2013
Mai multe termene ale licitaţie pentru privatizarea CFR Marfă, decalate; câştigătorul va fi anunţat pe 26 iunie.

Astfel, potrivit anunţului, documentele de precalificare se pot depune până la data de 8 mai, ora 16.00, faţă de 22 aprilie ora 16.00, cum a fost stabilit iniţial. Deschiderea documentelor va avea loc 9 mai, ora 11.00 la sediul Ministerului Transporturilor, faţă de 23 aprilie în procedura iniţială, iar până pe 15 mai, ora 12.00, se analizează documentele şi va fi publicată o listă scurtă cu potenţialii investitori, precum şi lista celor respinşi. Iniţial, termenul pentru publicarea listei scurte fusese 29 aprilie.

Termenul stabilit iniţial pentru depunerea ofertelor celor înscrişi pe lista scurtă, 8 mai, a fost decalat pentru 27 mai, ora 10.00 la sediul Ministerului Transporturilor, iar din 28 mai comisia de privatizare va purta negocieri cu fiecare ofertant în parte.


Pentru participarea la licitaţia cu ofertă în plic, documentele trebuie depuse de potenţialii cumpărători până cel târziu în data de 19 iunie, ora 12.00, iar în data de 26 iunie, ora 11.00, la sediul ministerului, Comisia de privatizare va deschide plicurile depuse de ofertanţii prezenţi şi va stabili câştigătorul licitaţiei.

Preţul de pornire al licitaţiei pentru 51% din acţiunile CFR Marfă este de aproape 800 de milioane de lei, iar dosarul de prezentare poate fi achiziţionat contra sumei de 10.000 de euro sau echivalent în lei.

Participanţii trebuie să depună 10.000 de euro sau echivalent în lei prin ordin de plată la Trezorerie sau într-un cont de la Eximbank pentru documentele pentru licitaţie, iar în cazul precalificării vor trebui să mai plătească o taxă de 5.000 de euro pentru a consulta camera de date.
 
http://www.agerpres.ro/media/index.php/economic/item/190682-Mai-multe-termene-ale-licitatie-pentru-privatizarea-CFR-Marfa-decalate-castigatorul-va-fi-anuntat-pe-26-iunie.html

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA are de luni un nou Consiliu de Administraţie, format din Sorin Mîndruţescu, Peter Weiss, Peter Raimund Kubinschi, Enache Jiru şi George Micu, conform unui comunicat al Ministerului Transporturilor

15 apr. 2013
Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a CNCF CFR SA a respins luni în unanimitate Planul de Administrare revizuit al Consiliului de Administraţie al companiei.

Conform prevederilor OUG nr 109/2011, art. 30, alin. 3 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, AGA a numit un nou Consiliu de Administraţie, din lista persoanelor propuse de consultantul angajat de Ministerul Transporturilor (SC PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants SRL, D&B David şi Baias S.C.A. şi George Butunoiu Group SRL), mandatul membrilor celui precedent încetând de drept.

Noul Consiliu de Administraţie este format din următorii membri, aleşi la recomandarea consultantului: Sorin Mîndruţescu - CEO Oracle România, de trei ori a fost ales preşedinte al American Chamber of Commerce in Romania (AmCham); Peter Weiss - ex Country CEO Bancpost, fost presedinte al ABN Amro România (RBS Romania); Peter Raimund Kubinschi; Enache Jiru;
George Micu.

Ca urmare a demisiei domnului Dimitris Sophocleous, competenţa de numire a directorului general revine noului CA.

Din Consiliul de Administraţie revocat luni făceau parte Lucian Isar (preşedinte), Enache Jiru, Sophocleous Dimitris, Dănuţ - Leonard Sandu şi Florian Raimund Kubinschi,

Anunt al MTI privind privatizarea CFR Marfa

05 apr. 2013
Anunț cu privire la oferta de vânzare acțiuni prin metode combinate cu criterii de precalificare, constând în negociere pe bază de oferte preliminare și neangajante, urmată de licitație cu ofertă în plic

Declaratie de presa a directorului general al CFR SA, Dimitrios Sophocleous.

30 mar. 2013
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA începe în luna aprilie procedura de recrutare a mai mulţi manageri, urmând să angajeze şapte directori şi cinci directori generali adjuncţi, a anunţat sâmbătă societatea feroviară.

http://www.mediafax.ro/economic/cfr-sa-angajeaza-directori-generali-adjuncti-cum-se-va-desfasura-recrutarea-pentru-cei-12-noi-angajati-10701039

Declaratie de presa ministrul Transporturilor referitor la privatizarea CFR Marfa

23 mar. 2013
Ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, a anunţat că două din cele mai mari companii româneşti din domeniul transportului feroviar, Grup Feroviar Român şi Transferoviar Grup, sunt interesate de privatizarea CFR Marfă.


Citeste articolul integral » http://www.ghimpele.ro/2013/03/douhttp://www.ghimpele.ro/2013/03/doua-mari-companii-romanesti-interesate-de-privatizarea-cfr-marfa/a-mari-companii-romanesti-interesate-de-privatizarea-cfr-marfa/#ixzz2ON0CvjgG

Declaratie de presa a ministrului Transporturilor privind privatizarea CFR Marfa

22 mar. 2013
Anuntul de privatizare al CFR Marfa va fi publicat cand isi vor termina treaba cei de la Deloitte, cred ca pe 6 - 8 aprilie, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor.

Guvernul a aprobat, in 13 februarie, strategia de privatizare a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "CFR Marfa" SA. Documentul propune vanzarea unui pachet majoritar de actiuni unui investitor strategic sau unui consortiu format din investitori strategici si financiari.

Selectia investitorului se va realiza prin metode combinate cu criterii de precalificare a investitorilor, si anume negociere pe baza de oferte preliminare si neangajante urmata de licitatie cu oferta in plic, conform legislatiei in vigoare.

Singurul criteriu de adjudecare a licitatiei va fi pretul oferit.

Comunicat MTI

22 mar. 2013
Ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, a anunţat, joi, că CFR Călători are de astăzi un nou Consiliu de Administraţie, sub un management privat.
Astfel, noul CEO al CFR Călători este Valentin Dorobantu, iar președintele Consiliului de Administrație este Alexandra Gâtej, fostă consilieră a președintelui Traian Băsescu.
Din Consiliul de Administraţie mai fac parte Dana Galben, care a ocupat funcţii de conducere la CFR Călători, CNADNR şi CFR SA, George Micu şi Claudiu Octavian Dumitrescu, ambii având de asemenea, în trecut, poziţii de conducere la companiile din domeniul feroviar.
Fenechiu a prezentat joi câteva date din CV-ul lui Valentin Dorobanţu: a terminat Facultatea de Politehnică secţia Transporturi, are un master în logistică transporturi, este de asemenea absolvent al Facultăţii de Comerţ din cadrul ASE şi a ocupat anterior funcţii de conducere în CFR Infrastructură şi CFR Călători.
"Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 20 martie 2013 şi Consiliul de Administraţie din 21 martie 2013 a ales la CFR Călători Consiliul de Administraţie şi noul management privat. Am promis că vom avea management privat la CFR Călători până la sfârşitul lunii februarie. Din cauza unor parteneri am întârziat trei săptămâni. Astăzi, a treia companie din cadrul CFR, are management privat", a spus Fenechiu.
"Noul CEo al companiei este Valentin Dorobanțu, 40 de ani, absolvent al Universității Politehnice București - Facultatea de Transporturi, master in Logistica Transporturi, absolvent al Academiei de Studii Economice - Facultatea de Comert, a ocupat mai multe de conducere in cadrul CFR Intrastructura, AFER si CFR Calatori. Președintele CA este Alexandra Gâtej, cunoscută cred de mulți din 2005. A fost președinta la Unilever pe Europa Centrală și de Sud controland 8 țări, cu o bogată experiență în management", a anunțat Fenechiu.
Fenechiu a mai afirmat că salariile noilor manageri vor face obiectul unor negocieri între CA şi reprezentanţii Ministerului Transporturilor, proprietarul companiei.

PROPUNERE PENTRU STATUTUL PERSONALULUI FEROVIAR

14 mar. 2013

Procese verbale negociere CCM 2013-2014 CN CFR SA

12 mar. 2013

Raspuns al Ministerului Transporturilor la adresa FNFMC nr. 15/P/01/2013

22 feb. 2013

NOTA INFORMATIVA INTALNIRE MTI

07 feb. 2013
NOTA  INFORMATIVA
 

         Urmare adresei Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial nr. 10/P/01/24.01.2013 inaintata Ministrului Transporturilor si Infrastructurii, in data de 06.02.2013 a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii o intalnire de analiza a recentelor evolutii  economice, financiare si socio-profesionale a unitatilor de cale ferata, cat si perspectivele anului 2013, intalnire la care au participat reprezentantii MTI si reprezentantii Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial.
          La aceasta intalnire Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a fost reprezentat de d-l ministru Relu Fenechiu si d-l secretar de stat Cristian Ghibu.
         Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial a fost prezenta la discutii cu urmatorii reprezentanti : Fratica Gheorghe – Presedinte, Istrate Viorel – Secretar General, Mare Grigore – Primvicepresedinte, Buhac Constantin – Presedinte Sindicatelor din  Ramura Vagoane afiliate la FNF M/C si Bunescu Emil – Presedinte Sindicatelor Reparatorilor de Locomotive din Romania, afiliate la FNF M/C.

PRIVATIZARE CFR MARFA

07 feb. 2013

ADRESA CATRE MTI

07 feb. 2013

Proiecte de Hotarari de guvern

02 feb. 2013
1.Reorganizarea retelei propri sanitare MT;
2.Metodologia de acordare a compensatiilor pentru transportul de calatori;
3.Strategia privatizarii CFR MARFA SA.
Detalii

Adresa M.T.I.

29 iun. 2012
Detalii

Proces verbal din 20.03.2012 in vederea negocierii CCM 2012-2013 la CNCF CFR SA

21 mar. 2012

PV incheiat in vederea negocierii CCM pe anul 2012-2013 la nivelul CN CFR SA

16 mar. 2012

NOTA INFORMATIVA - sedinta Comitetului Director al FNFMC din 28.02.2012.

06 mar. 2012

Materiale de discutii la intalnirea federatiilor feroviare cu delegatia FMI

03 feb. 2012

Proces verbal SNTFM CFR Marfa SA - 24.01.2012

25 ian. 2012

Proces verbal SNTFM CFR Calatori SA - 23.01.2012

25 ian. 2012

Adresa Federatiilor Sindicale din Transporturile Feroviare catre Fondul Monetar International

25 ian. 2012
Prima pagina Pagina precedenta 1 2 Ultima pagina